Gewasbescherming: van ontwikkeling tot recyclage!

12.07.2022
traceren-van-producten-voor-gewasbescherming

Traceren van producten voor gewasbescherming

Door de COVID periode, verstoring van de supply chain en oorlog in Ukraïne is het duidelijk dat de voedselproductie van cruciaal belang is voor de Europese land- en tuinbouw. Naast de kwantiteit van het voedsel is de kwaliteit in Europa cruciaal. Zowel in de kwantiteit als in kwaliteit spelen gewasbeschermingsmiddelen een essentiële rol.

Zowel de producerende industrie (Belplant) als de de distributie (Phytodis) promoten het verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Beide sectoren vinden het belangrijk dat een volledige traceerbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen gewaarborgd wordt. Dit kadert in de EU -verordening 1107/2009 Art 67: het verplicht bijhouden van een gebruiksregister van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen met naam, datum, perceel, behandeld gewas en dosis. Om dit te doen heeft de sector beslist om een digitale traceerbaarheid van de gewasbeschermingsmiddelen te introduceren via het Agro CloSer project. Zo kunnen we samen het vertrouwen van de Europese consument versterken.

Net zoals de grootdistributie heeft de sector van gewasbeschermingsmiddelen een platform opgezet om de logistieke traceerbaarheid van aan landbouwers verkochte producten te garanderen. Het doel is om, indien nodig, onmiddellijk de producten te kunnen terugroepen. Door producten in elk stadium van de distributie te scannen kunnen ze nauwkeurig worden getraceerd aan de hand van het partijnummer. Voor de eindgebruiker, de land- en tuinbouwers, betekent dit dat in geval van terugroepen van een product aan de hand van het partijnummer het gebruikte product snel geïdentificeerd kan worden.

De traceerbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen in de hele keten wordt mogelijk gemaakt door het Track en Trace-systeem dat in Benelux is ontwikkeld door de Stichting Agro CloSer. In België maken Belplant en Phytodis deel uit van de Benelux Stichting.

Het Agro Closer-platform, dat opstartte in Nederland en nu is uitgebreid naar België, heeft het voordeel dat je met één enkele verbinding met iedereen bent verbonden en de werking van het platform kan je vergelijken met een mailbox om berichten door te sturen.

Producten worden per partijnummer getraceerd door de keten verder te digitaliseren en te automatiseren en door een nauwkeurig vorraadbeheer te waarborgen. Om de digitalisering van de tracking- en tracinggegevens mogelijk te maken, worden alle verpakkingen (flessen, dozen, pallets) voorzien van een 2D-matrixcode met unieke productidentificatiegegevens (artikelidentificatie (GTIN), partijnummer en productiedatum).

Het doel van Agro CloSer is om het gewasbeschermingsmiddel gemakkelijk te identificeren tot bij de teler en indien nodig een onmiddellijke en veilige product recall zeer snel uit te kunnen voeren.

Leveranciers hebben zich geëngageerd om vanaf 2022 alle nieuwe producties met 2D matrix code op producten te voorzien. Daarnaast zullen in 2022 leveranciers en distributeurs zich aansluiten bij Agro CloSer. Doelstelling is dat vanaf 2024 alle producenten en alle distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen de uitrol en de volledige implementatie van deze nieuwe oplossing realiseren zodat de precieze en gerichte traceerbaarheid werkelijk tot uiting kan komen.

Terug
standpunt-van-belplant-over-het-voorstel-tot-exportverbod-van-gevaarlijke-chemische-stoffen-in-belgie

Standpunt van Belplant over het voorstel tot exportverbod van gevaarlijke chemische stoffen in België

Er gaan stemmen op om chemische stoffen die in Europa geen toelating hebben voor gebruik, ook te verbieden voor de export. De realiteit is niet zo zwart-wit! Vandaar hier een verduidelijking.
arrestaties-verricht-en-1150-ton-namaakproducten-gevonden-tijdens-operatie-silver-axe

Silver Axe 2022 is een operatie van Europol om illegale en namaak gewasbeschermingsmiddelen te bestrijden

Silver Axe liep van januari tot april 2022 en heeft 10 arrestaties en 1.150 ton illegale en namaakproducten opgeleverd.
jaarverslag-2021-van-dg-dier-plant-en-voeding-plantenbescherming-speelt-belangrijke-rol

Jaarverslag 2021 van DG Dier, Plant en Voeding

Plantenbescherming speelt belangrijke rol.
waarom-verdienen-onze-gewassen-bescherming-br-veilig-voldoende-duurzaam-en-betaalbaar-voedsel-voor-iedereen

Stakeholders ontdekken: Waarom verdienen onze gewassen bescherming?

Veilig, voldoende, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen.
nieuwe-vlaamse-maatregelen-rond-geintegreerde-gewasbescherming-ipm

Nieuwe Vlaamse maatregelen rond Geïntegreerde Gewasbescherming IPM

Sinds 1 januari 2014 moet elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen de regels rond geïntegreerde gewasbescherming toepassen: duurzaam, beredeneerd gebruik van gewasbeschermingstechnieken en –middelen.
raad-van-state-herbevestigt-waalse-overheid-moet-federale-bevoegdheden-respecteren-en-mocht-gebruik-van-glyfosaat-niet-verbieden

Raad van State herbevestigt

Waalse overheid moet federale bevoegdheden respecteren en mocht gebruik van glyfosaat niet verbieden.
wat-zijn-gewasbeschermingsmiddelen

Wat zijn gewasbeschermingsmiddelen?

Wettelijk gezien wordt een onderscheid gemaakt tussen pesticiden, gewasbeschermingsmiddelen en biociden
nut-van-gewasbescherming

Nut van gewasbescherming

Duurzame gewasbeschermingsmiddelen zijn cruciaal voor een voldoende productie van gezonde voeding.
hoe-worden-gewasbeschermingsmiddelen-gemaakt

Hoe worden gewasbeschermingsmiddelen gemaakt?

Bij het ontwikkelen van een nieuw gewasbeschermingsmiddel zoeken wetenschappers eerst naar de 'zwakke punten’ van de plaag en trachten dan een molecule te ontwikkelen die deze zwakke punten aanvalt.
wetgeving

Wetgeving

De regelgeving om gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen in de EU en in België is een van de strengste ter wereld.
distributie-en-transport

Distributie en transport

PhytoDis en PhytoTrans staan tot uw dienst.
recyclage-verpakkingen

Recyclage lege verpakkingen

In België coördineert AgriRecover de inzameling van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaden en biociden uit de professionele sector. Ook de niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen, de zogenaamde NBGM, worden door hen opgehaald.
phytofar-75-jaar-zorg-voor-de-mens-en-zijn-voedsel

Boek 75 jaar Phytofar

Naar aanleiding van haar 75ste verjaardag vroeg Phytofar in 2016 aan voormalig VRT-journalist Paul Muys om een boek te schrijven over het verleden, heden en toekomst van de sector van de gewasbeschermingsmiddelen in België.
autocontrolegids

Autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van gewasbeschermingsmiddelen.

Een nieuwe versie van de gids G-010 is beschikbaar!
Wie houdt nu niet van cookies