Gewasbescherming: van ontwikkeling tot recyclage!

08.07.2022
waarom-verdienen-onze-gewassen-bescherming-br-veilig-voldoende-duurzaam-en-betaalbaar-voedsel-voor-iedereen

Stakeholders ontdekken: Waarom verdienen onze gewassen bescherming?
Veilig, voldoende, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen

De voorbije twee weken heeft Belplant, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming, in samenwerking met FVPHouse, Fegra en Seed@Bel, stakeholders uitgenodigd op een landbouwbedrijf in Ittre. Dat was de perfecte plaats om een antwoord te geven op de vraag “Waarom verdienen onze gewassen bescherming?” en om in dialoog te gaan over veilig, voldoende, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen. Na afloop van deze veldbezoeken, was de algemene conclusie: “Alle politici zouden zo een bedrijf eens moeten bezoeken!”

Green Deal

De Europese Commissie heeft een grootschalig vergroeningsplan uitgewerkt om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken: de Europese Green Deal, waarvan de Farm-to-Forkstrategie die de agrovoedingsindustrie moet verduurzamen een onderdeel is. De vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zoals gevraagd in deze strategie, zou gevolgen kunnen hebben op heel de voedselketen. Deze verliezen moeten worden gecompenseerd door innovatieve alternatieven en het beleid moet gebaseerd zijn op wetenschap en moet ambitieus, coherent en aanmoedigend zijn.

Interra Farm Ittre

Om deze boodschap kracht bij te zetten, organiseerden Belplant, FVPHouse, Fegra en Seed@Bel, een aantal veldbezoeken op een Interra Farm in Ittre. Het Interra Farm Network is een netwerk van demoboerderijen van Syngenta in Europa en Afrika. Vooruitstrevende telers, lokale overheden en wetenschappelijke instituten werken er samen. Het netwerk telt acht demoboerderijen in België, Portugal, Polen, Tsjechië, Italië, Hongarije en Marokko, waaronder de Interra Farm in Ittre. Dit bedrijf van 322 hectaren, werd in 1985 opgericht door Ferdinand Jolly die het nu samen met zijn zoon Christophe runt. Door  demonstraties en trainingen, tonen de landbouwers dat productieve, intensieve landbouw mogelijk is en willen ze de introductie van innovatieve oplossingen voor een duurzame landbouw vergemakkelijken. Ze slagen er in om productiviteit van de vele gewassen (suikerbiet, aardappelen, maïs, bamboe, wintertarwe, spelt) te combineren met bescherming van natuurlijke rijkdommen en biodiversiteit.

Veldbezoeken

Tijdens 5 veldbezoeken konden de bezoekers (politici, partners uit de voedselketen en pers), zien wat de voordelen van gewasbeschermingsmiddelen zijn. Waarom gebruiken landbouwers gewasbeschermings-middelen? Hoe worden ze duurzaam gebruikt? Worden er middelen gebruikt in biologische landbouw? Hoe werkt de toelatingsprocedure voor middelen in Europa en in België? Het was een gemoedelijke bijeenkomst: de landbouwers stelden hun levenswerk en visie voor en politici konden onbevreesd en met open geest vragen stellen over landbouw en gewasbescherming.

Meerdimensionale oplossing

De uitdaging van de komende jaren op het gebied van voedsel kan in één vraag worden samengevat: hoe kunnen we meer doen met minder? Enkel met een meerdimensionale oplossing, waarin goed doordachte, wetenschappelijk en empirisch onderbouwde beleidsinstrumenten gecombineerd worden met een betere toepassing van de bestaande wetgeving, innovatie en verschillende teeltmethodes (biologisch en geïntegreerd), kunnen we de duurzaamheidsdoelstellingen van Europa realiseren en tegelijkertijd de voedselveiligheid waarborgen!

We zijn er zeker van dat iedereen goed geïnformeerd naar huis gaat, zodat ze ook weloverwogen, wetenschappelijke beslissingen kunnen nemen over landbouw en gewasbescherming!

Terug
standpunt-van-belplant-over-het-voorstel-tot-exportverbod-van-gevaarlijke-chemische-stoffen-in-belgie

Standpunt van Belplant over het voorstel tot exportverbod van gevaarlijke chemische stoffen in België

Er gaan stemmen op om chemische stoffen die in Europa geen toelating hebben voor gebruik, ook te verbieden voor de export. De realiteit is niet zo zwart-wit! Vandaar hier een verduidelijking.
arrestaties-verricht-en-1150-ton-namaakproducten-gevonden-tijdens-operatie-silver-axe

Silver Axe 2022 is een operatie van Europol om illegale en namaak gewasbeschermingsmiddelen te bestrijden

Silver Axe liep van januari tot april 2022 en heeft 10 arrestaties en 1.150 ton illegale en namaakproducten opgeleverd.
jaarverslag-2021-van-dg-dier-plant-en-voeding-plantenbescherming-speelt-belangrijke-rol

Jaarverslag 2021 van DG Dier, Plant en Voeding

Plantenbescherming speelt belangrijke rol.
traceren-van-producten-voor-gewasbescherming

Traceren van producten voor gewasbescherming

Door de COVID periode, verstoring van de supply chain en oorlog in Ukraïne is het duidelijk dat de voedselproductie van cruciaal belang is voor de Europese land- en tuinbouw.
nieuwe-vlaamse-maatregelen-rond-geintegreerde-gewasbescherming-ipm

Nieuwe Vlaamse maatregelen rond Geïntegreerde Gewasbescherming IPM

Sinds 1 januari 2014 moet elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen de regels rond geïntegreerde gewasbescherming toepassen: duurzaam, beredeneerd gebruik van gewasbeschermingstechnieken en –middelen.
raad-van-state-herbevestigt-waalse-overheid-moet-federale-bevoegdheden-respecteren-en-mocht-gebruik-van-glyfosaat-niet-verbieden

Raad van State herbevestigt

Waalse overheid moet federale bevoegdheden respecteren en mocht gebruik van glyfosaat niet verbieden.
wat-zijn-gewasbeschermingsmiddelen

Wat zijn gewasbeschermingsmiddelen?

Wettelijk gezien wordt een onderscheid gemaakt tussen pesticiden, gewasbeschermingsmiddelen en biociden
nut-van-gewasbescherming

Nut van gewasbescherming

Duurzame gewasbeschermingsmiddelen zijn cruciaal voor een voldoende productie van gezonde voeding.
hoe-worden-gewasbeschermingsmiddelen-gemaakt

Hoe worden gewasbeschermingsmiddelen gemaakt?

Bij het ontwikkelen van een nieuw gewasbeschermingsmiddel zoeken wetenschappers eerst naar de 'zwakke punten’ van de plaag en trachten dan een molecule te ontwikkelen die deze zwakke punten aanvalt.
wetgeving

Wetgeving

De regelgeving om gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen in de EU en in België is een van de strengste ter wereld.
distributie-en-transport

Distributie en transport

PhytoDis en PhytoTrans staan tot uw dienst.
recyclage-verpakkingen

Recyclage lege verpakkingen

In België coördineert AgriRecover de inzameling van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaden en biociden uit de professionele sector. Ook de niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen, de zogenaamde NBGM, worden door hen opgehaald.
phytofar-75-jaar-zorg-voor-de-mens-en-zijn-voedsel

Boek 75 jaar Phytofar

Naar aanleiding van haar 75ste verjaardag vroeg Phytofar in 2016 aan voormalig VRT-journalist Paul Muys om een boek te schrijven over het verleden, heden en toekomst van de sector van de gewasbeschermingsmiddelen in België.
autocontrolegids

Autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van gewasbeschermingsmiddelen.

Een nieuwe versie van de gids G-010 is beschikbaar!
Wie houdt nu niet van cookies