Voor wie nog meer wil weten!

15.10.2020
residulimieten-in-een-complexe-wereldhandel-een-uitdaging-voor-de-hele-voedselketen

Residulimieten in een complexe wereldhandel: een uitdaging voor de hele voedselketen.

Wereldhandel kan enkel mits naleven van strikte regelgeving met Maximale Residulimieten en Importtoleranties

Consumenten in Europa hebben het hele jaar door de keuze uit een ruim aanbod, gaande van lokaal geproduceerde tot exotische gewassen (papaya, bananen, avocado,...). Vandaag is dit vanzelfsprekend. Gedurende de laatste decennia is de wereldwijde handel in landbouwproducten gegroeid. Om deze handel te waarborgen, en om de veiligheid van de Europese consument te verzekeren, worden maximale residulimieten (MRL’s) en importtoleranties (IT’s) voor gewasbeschermingsmiddelen gehanteerd.

Wat is een MRL?

De MRL of maximale residulimiet is een wettelijk vastgelegde norm in de Europese Verordening 396/2005 en geeft de maximale hoeveelheid restanten van gewasbeschermingsmiddelen weer die je mag terugvinden op een gewas. Het is geen toxiciteitslimiet, maar wel een referentie voor het controleren van de goede landbouwpraktijken. Een MRL wordt wel alleen maar vastgelegd als het bewezen wordt dat dit niveau van residu geen risico inhoudt voor de consument. Voor elke erkende actieve stof van een gewasbeschermingsmiddel en voor elk erkend gebruik of gewas, is er een wettelijke limiet vastgelegd. Deze limiet houdt niet alleen rekening met de goede landbouwpraktijken zoals voorgeschreven op het etiket, maar ook met het voedingspatroon van de verschillende groepen uit onze samenleving (kinderen, peuters,...) en daarbij worden grote veiligheidsmarges gehanteerd.

Wat is een IT?

Indien er geen MRL van kracht is omdat de actieve stof niet (of niet langer) erkend is in de betrokken teelt in Europa, dan kan er een importtolerantie of IT aangevraagd en vastgelegd worden om import in Europa mogelijk te maken. Dit kan enkel en alleen als de reden waarom de actieve stof in Europa niet (meer) erkend is, geen risico inhoudt voor de volksgezondheid! Een IT wordt bepaald volgens dezelfde Europese Verordening 396/2005 waarbij dezelfde veiligheidsstandaarden als voor een MRL worden gehanteerd. En net zoals voor een MRL, wordt de limiet van de IT gebaseerd op de goede landbouwpraktijken, maar dan volgens deze van het exporterende niet-Europese land. Ook deze norm houdt rekening met het voedingspatroon van de verschillende groepen uit onze samenleving. IT’s kunnen enkel worden vastgelegd, op voorwaarde dat er wordt voldaan aan de Europese beoordelingsvereisten, inclusief de beoordeling van het consumentenrisico om de veiligheid van de consument te waarborgen.

Daarom zal de consumptie van geïmporteerde producten in Europa volgens de importtolerantie, geen enkel risico inhouden voor de volksgezondheid.

Wanneer is een importtolerantie nodig?

  • Teelten zoals bananen, papaja,... zijn in Europa niet mogelijk omwille van de klimatologische condities. Om import van deze gewassen toe te laten in Europa is er een importtolerantie van gewasbeschermingsproducten voor deze teelten nodig.
  • Door lokale condities (bijvoorbeeld klimatologische omstandigheden) hebben landbouwers in niet- Europese landen te maken met andere plagen en ziekten waardoor een ander gebruik van een gewasbeschermingsmiddel (frequentie, toepassing en dosis) nodig is om het gewas te beschermen.
  • Een gewas groeit wel in Europa maar een bepaalde actieve stof is hier niet toegelaten omdat een specifieke ziekte of plaag hier niet voorkomt.
  • De bestaande MRL in Europa is niet in overeenstemming met deze van het exportland (vb. te laag voor specifieke gewas).
  • De actieve stof is niet toegelaten in Europa (nooit toegelaten of teruggetrokken).

Conclusie: veel van de in Europa geïmporteerde goederen zijn producten die niet commercieel of in onvoldoende hoeveelheden binnen Europa kunnen worden geteeld: bepaalde groenten en fruit, maar ook thee, koffie en cacao, of essentiële gewassen voor de landbouw- en voedselverwerkende industrie van Europa zoals soja. Om invoer toe te laten hebben we IT’s nodig.

Het huidige Europese beleid en de gevolgen voor de wereldhandel

Het huidige, strenge en op gevaar gebaseerde evaluatiebeleid van gewasbeschermingsmiddelen in Europa (Verordening 1107/2009) leidt ertoe dat er een aanzienlijk aantal MRL’s worden ingetrokken.

Een wijziging van de MRL brengt onzekerheden met zich mee voor zowel landbouwers in de exporterende landen, als voor de gewasbeschermings- en de voedingsindustrie. Bijvoorbeeld rijst heeft een lang verwerkingsproces om tot het bekende eindproduct te komen. Het is dan ook cruciaal dat er bij wijzigingen, transparante en voorspelbare overgangsmaatregelen worden gehanteerd.

De Europese Commissie stelt voor om de IT’s en MRLs te verwijderen voor actieve stoffen die niet meer zijn goedgekeurd in Europa. Tegelijkertijd heeft de Europese Commissie voorgesteld om een her-aanvraag voor IT’s toe te staan voor deze niet-vernieuwde actieve stoffen, die vervolgens geval per geval aan een risicobeoordeling worden onderworpen. Een dergelijk beleid is heel onvoorspelbaar en biedt onzekerheden. De Europese markt is namelijk een belangrijk mondiaal handelspunt voor landbouw- en voedselgerelateerde producten. De omgekeerde situatie geldt ook: Middelen die erkend zijn in Europa (voor bijvoorbeeld spruiten) hebben een IT nodig voor landen naar waar wij exporteren. Het vrije verkeer van goederen in een geglobaliseerde economie is van het grootste belang. Een uitgebreide analyse uitgevoerd door Bryant Christie schatte de waarde van wereldwijde grondstoffen die mogelijks door dit beleid worden getroffen op € 70 miljard.

Residulimieten zijn dus een uitdaging voor de hele voedselketen in een complexe wereldhandel!

Studie: Bryant, C. (2017). Estimation of Potentially Affected Agricultural Imports.

Terug
herbeleef-onze-algemene-vergadering-met-deze-beelden

Herbeleef onze Algemene Vergadering met deze beelden

Genieten jullie nog even mee van de presentaties, video’s en foto’s van onze Algemene Vergadering van 16 mei?
6000-kinderen-slachtoffer-van-incident-met-chemische-producten

6.000 kinderen slachtoffer van incident met chemische producten

De FOD Volksgezondheid ontwikkelde daarom in samenwerking met Uitgeverij Averbode en het Antigifcentrum lespakketten voor het lager onderwijs.
jaarverslag-2021-van-dg-dier-plant-en-voeding-plantenbescherming-speelt-belangrijke-rol

Jaarverslag 2021 van DG Dier, Plant en Voeding

Plantenbescherming speelt belangrijke rol.
brochure-cle-may-2022

Brochure CropLife Europe over bestrijdingsmiddelen en voedselveiligheid

Brochure over het gebruik van bestrijdingsmiddelen en voedselveiligheid.
bekijk-het-nieuwe-filmpje-over-zieke-planten-en-plantenziekten-in-de-tuin-en-volg-phytofar-op-youtube

Bekijk het nieuwe filmpje over zieke planten en plantenziekten in de tuin

bekijk-de-nieuwe-filmpjes-over-bestuivers-en-onkruid-en-volg-phytofar-op-youtube

Bekijk de nieuwe filmpjes over bestuivers en onkruid

Na het belang van het etiket, het bestrijden van slakken en het beschermen van je huisdieren, kom je nu alles te weten over onkruid en bestuivers in onze twee nieuwe filmpjes.
nieuw-filmpje-lees-altijd-het-etiket-en-volg-phytofar-op-youtube

Nieuw filmpje: Lees altijd het etiket!

Er staat een schat aan informatie op het etiket van een gewas­beschermings­middel. Kijk snel naar het nieuwe filmpje en volg Phytofar op YouTube!
hoe-kan-je-best-je-huisdieren-beschermen-als-je-producten-voor-je-tuin-gebruikt

Hoe kan je best je huisdieren beschermen als je producten voor je tuin gebruikt?

Bekijk de nieuwe filmpjes en ga aan de slag!
handig-in-de-tuin-handige-filmpjes-om-je-tuin-te-beschermen-tegen-slakken

Handig in de tuin: handige filmpjes om je tuin te beschermen tegen slakken

Hoe je kan voorkomen dat er slakken in je tuin komen? Of hoe krijg je ze weg, eens ze er zijn? Bekijk de nieuwe filmpjes op www.HandigindeTuin.be en ga aan de slag!
nuttige-links

Nuttige links

Websites over de wetgeving, erkenning en veiligheid van gewasbeschermings­middelen, de voedselketen en het leefmilieu.
voedselveiligheid

Voedselveiligheid:

alle wetenschappelijke studies tonen aan dat het eten van groenten en fruit gezond is, ongeacht of ze afkomstig zijn van geïntegreerde of biologische teelt.
phytofar-aan-het-woord-over-duurzaam-gebruik-van-gewasbescherming-op-plattelandstv-in-maart-2020

Phytofar aan het woord over duurzaam gebruik van gewasbescherming.

PlattelandsTV
nut-van-gewasbescherming

Nut van gewasbescherming

Duurzame gewasbeschermingsmiddelen zijn cruciaal voor een voldoende productie van gezonde voeding.
namaak-en-illegale-gewasbeschermingsmiddelen-in-europa

Namaak en illegale gewasbeschermingsmiddelen in Europa

De handel in namaak- en illegale bestrijdingsmiddelen neemt toe wat reële risico's met zich meebrengt voor de gezondheid van de boeren, het milieu en de economie.
10de-editie-van-de-phytofar-instituut-prijzen-aanmoediging-voor-het-onderzoek-naar-een-duurzame-landbouw

Phytofar Instituut Prijsuitreiking 2019.

Tijdens de 10de editie van de Phytofar Instituut Prijzen gingen we weer op zoek naar Belgische onderzoekers en professionelen die inzetten op duurzame landbouw.
correct-omgaan-met-gewasbeschermingsmiddelen-tips-van-boer-josse-en-jan-peeters

Correct omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.

Tips van boer Josse en Jan Peeters.
correct-omgaan-met-gewasbeschermingsmiddelen-tips-van-boer-jean-pierre

Correct omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.

Tips van boer Jean-Pierre.
correct-omgaan-met-gewasbeschermingsmiddelen-tips-van-boer-jan

Correct omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.

Tips van boer Jan.
christian-walravens-in-dialoog-met-landbouwer-christophe-jolly

Christian Walravens in dialoog met landbouwer Christophe Jolly.

Christian Walravens, al jaren expert bij een lid van Phytofar, praat over geïntegreerde gewasbescherming (IPM).
correct-spuiten-problemen-uitsluiten

Correct spuiten = problemen uitsluiten!

Gouden regels en aandachtspunten vòòr, tijdens en na het bespuiten.
de-rol-van-duurzame-gewasbeschermingsoplossingen-bij-de-productie-van-gezonde-voeding

Gewasbescherming en gezonde voeding!

De rol van duurzame gewasbeschermingsoplossingen bij de productie van gezonde voeding.
debat-glyfosaat-felixpakhuis-antwerpen

Debat glyfosaat — Felixpakhuis Antwerpen

Verbieden? Ja of nee
phytofar-instituut-prijsuitreiking-2017

Phytofar Instituut Prijsuitreiking 2017.

Het Phytofar Instituut moedigt het onderzoek naar een duurzame landbouw verder aan met de Prijzen 2017.
algemene-vergadering-phytofar-2017-plantentuin-van-meise

Algemene Vergadering Phytofar 2017 — Plantentuin van Meise

Thema van de dag: Crop Protection in Sustainable Food Production, met getuigenissenen van Jan Vermaelen, Christian Walravens, Tom Vandenkendelaere, Christophe Wagemans & Ferdinand Jolly.
phytofar-75-jaar-zorg-voor-de-mens-en-zijn-voedsel

Boek 75 jaar Phytofar

Naar aanleiding van haar 75ste verjaardag vroeg Phytofar in 2016 aan voormalig VRT-journalist Paul Muys om een boek te schrijven over het verleden, heden en toekomst van de sector van de gewasbeschermingsmiddelen in België.
algemene-vergadering-phytofar-2016-egmontpaleis-brussel

Algemene Vergadering Phytofar 2016 — Egmontpaleis, Brussel

Het evenement stond in het teken van het 75-jarig bestaan van Phytofar en vierde het rijke verleden van de organisatie met de voorstelling van het boek over de sector in België, geschreven door voormalig VRT-journalist Paul Muys.
autocontrolegids

Autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van gewasbeschermingsmiddelen.

Een nieuwe versie van de gids G-010 is beschikbaar!
phytofar-instituut-prijsuitreiking-2015

Phytofar Instituut Prijsuitreiking 2015.

Voor de 8ste keer reikte het Phytofar Instituut 2 prijzen uit van elk € 7.500 aan twee projecten die bijdragen tot een duurzame landbouw.
ipm-infographic

IPM infographic

De European Crop Protection Association (ECPA) heeft een infographic opgesteld die de basisprincipes van Integrated Pest Management (IPM) en het engagement van onze industrie om duurzame oplossingen voor gewasbescherming te promoten, uitlegt.
topps-drift-verminderen-flyer

TOPPS Drift verminderen, flyer

De uitgaven TOPPS promoten een combinatie van oplossingen, goede praktijken, advies, tips en middelen die het mogelijk maken tegelijk uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren en het milieu te respecteren.
topps-drift-verminderen-boekje

TOPPS Drift verminderen, boekje

De uitgaven TOPPS promoten een combinatie van oplossingen, goede praktijken, advies, tips en middelen die het mogelijk maken tegelijk uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren en het milieu te respecteren.
topps-afspoeling-en-erosie-verminderen-flyer

TOPPS Afspoeling en erosie verminderen, flyer

De uitgaven TOPPS promoten een combinatie van oplossingen, goede praktijken, advies, tips en middelen die het mogelijk maken tegelijk uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren en het milieu te respecteren.
topps-afspoeling-en-erosie-verminderen-boekje

TOPPS Afspoeling en erosie verminderen, boekje

De uitgaven TOPPS promoten een combinatie van oplossingen, goede praktijken, advies, tips en middelen die het mogelijk maken tegelijk uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren en het milieu te respecteren.
algemene-vergadering-phytofar-2015-kasteel-van-modave

Algemene Vergadering Phytofar 2015 — in Modave

Het publiek gedeelte van de Algemene Vergadering had als thema "Water use efficiency and water stewardship related to crop protection".
nieuwe-clp-classificatie

Nieuwe CLP-classificatie

CLP is de nieuwe internationale richtlijnen voor classificatie, etikettering en verpakking. De nieuwe CLP-pictogrammen op de etiketten van gewasbeschermingsmiddelen vervangen stilaan de oude. Vanaf 1 juni 2017 kan u nog enkel producten met de nieuwe pictogrammen (ver)kopen.
veilig-werken-met-gewasbeschermingsmiddelen-poster

Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen, poster

CLP classificatie en richtlijnen.
algemene-vergadering-phytofar-2014-martinushoeve-in-zandvliet

Algemene Vergadering Phytofar 2014 — Martinushoeve in Zandvliet

Het thema: "A vision for the future of Europe: 5 steps to promote innovation, competitiveness and sustainable production".
phytofar-instituut-prijsuitreiking-2013

Phytofar Instituut Prijsuitreiking 2013.

Voor de 7e keer reikte het Phytofar Instituut 2 prijzen uit van elk € 7.500 aan twee projecten die bijdragen tot een duurzame landbouw.
goede-praktijken-bij-gewasbescherming

Goede praktijken bij gewasbescherming.

5 filmpjes met tips en voorbeelden uit de praktijk.
intensive-sustainable-farming-contradictio-in-terminis

Intensive sustainable farming: contradictio in terminis?

Duurzaam en intensief, zijn dit twee tegengestelde begrippen of vullen ze elkaar aan?
algemene-vergadering-phytofar-2013-ferme-de-la-ramee-in-jodoigne

Algemene Vergadering Phytofar 2013 — Ferme de La Ramée in Jodoigne

Het thema: "Intensive sustainable farming: contradictio in terminis?”
residus-van-gewasbescherminsmiddelen-pesticiden

Residu’s van gewasbescherminsmiddelen.

Wat zijn MRL’s? Is mijn voedsel veilig?
gewasbeschermingsmiddelen-pesticiden-en-bestuivende-insecten

Gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden) en bestuivende insecten.

De gewasbeschermingsindustrie vertelt over onderzoek op bijen en de gezondheid van bestuivers.
activiteitenverslag-phytofar-2012

Activiteitenverslag Phytofar 2012

phytofar-instituut-prijsuitreiking-2011

Phytofar Instituut Prijsuitreiking 2011.

Het Phytofar Instituut moedigt het onderzoek naar een duurzame landbouw verder aan met de Prijzen 2011.
activiteitenrapport-phytofar-2010

Activiteitenrapport Phytofar 2010

geintegreerde-gewasbescherming

IPM (Integrated Pest Management) of geïntegreerde gewasbescherming.

Een bestrijdingsmethode waarbij alle mogelijke technieken geïntegreerd toegepast worden.
vermijden-van-puntvervuiling

Vermijden van puntvervuiling.

Van essentieel belang voor de bescherming van het oppervlaktewater.
de-winnaars-van-de-phytofar-instituut-prijs-2005-en-2009

De winnaars van de Phytofar Instituut Prijs 2005 & 2009.

Tijdens de acht vorige edities van de Prijsuitreiking, hebben we al 17 prijzen uitgedeeld. Maar wat is er ondertussen geworden van al die interessante projecten? Wij waren nieuwsgierig en gingen op bezoek bij de winnaars van de Wetenschappelijke Prijs 2005 en 2009.
activiteitenrapport-phytofar-2007

Activiteitenrapport Phytofar 2007

Wie houdt nu niet van cookies